Deep methane in the global methane budget

Tid: On 2018-03-14 kl 13.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Energiteknik

Respondent: Elena Mukhina , Energiteknik

Opponent: Prof. Dr. Natalia Dubrovinskaia, University of Bayruth, Tyskland

Handledare: Doc.Vladimir Kutcherov

2018-03-14T13:00 2018-03-14T13:00 Deep methane in the global methane budget (Energiteknik) Deep methane in the global methane budget (Energiteknik)
Till sidans topp