Till innehåll på sidan

Deep methane in the global methane budget

Tid: On 2018-03-14 kl 13.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Energiteknik

Respondent: Elena Mukhina , Energiteknik

Opponent: Prof. Dr. Natalia Dubrovinskaia, University of Bayruth, Tyskland

Handledare: Doc.Vladimir Kutcherov