Till innehåll på sidan

Derivation and application of response functions for nonlinear absoroption and dichroisms

Tid: Fr 2018-03-23 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8

Ämnesområde: Teoretisk kemi och biologi

Respondent: Tobias Fahleson , Teoretisk kemi och biologi

Opponent: Professor Daniel Crawford, Virginia Tech

Handledare: Professor Patrick Norman