Designing for sustainability practices: RE-DO Design Doings, Strategies and Postures

Tid: Fr 2019-09-27 kl 15.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Maskinkonstruktion

Respondent: Mia Hesselgren , Maskinkonstruktion

Opponent: Prof. Sampsa Hyysalo, Dept. of Design, Aalto University, Finland

Handledare: Prof. Sara Ilstedt

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2019-08-30