Development of array systems for molecular diagnostic assays

Tid: Fr 2018-05-25 kl 10.00

Plats: Gardaulan, Folkhälsomyndigheten, Nobels väg 18, Solna

Ämnesområde: Bioteknologi

Respondent: Philippa Reuterswärd , Proteinvetenskap

Opponent: Prof. Catherine M. Klapperich, Boston University, Boston, MA, USA

Handledare: Prof. Helene Andersson Svahn, SciLifeLab, KTH

Innehållsansvarig:Sabina Fabrizi
Tillhör: CBH
Senast ändrad: 2018-05-04