Till innehåll på sidan

Device-to-Device Communication in Future Cellular Networks - Resource allocation and mode selection

Tid: Fr 2018-03-23 kl 14.00

Plats: Kollegiesalen, KTH, Brinellvägen 8, Stockholm

Ämnesområde: Elektro- och systemteknik

Respondent: Demia Della Penda , Reglerteknik

Opponent: Asst. Prof. Ioannis Krikidis, Department of Electrical and Computer Engineering, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus

Handledare: Prof. Mikael Johansson