Till innehåll på sidan

Digital Marketing Strategy: B2B and Stakeholders Communication

Tid: Må 2018-01-15 kl 13.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Industriell ekonomi och organisation

Respondent: Maryam Lashgari , Industriell ekonomi och organisation

Opponent: Prof. Stefan Stieglitz, Dept. of Computer Science and Applied Cognitive Science, University of Duisburg-Essen, Tyskland

Handledare: Prof. Klaus Solberg Söilen