Ab initio prediction of the mechanical properties of alloys

Tid: On 2015-08-26 kl 10.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Respondent: Guisheng Wang , Materialvetenskap

Opponent: Prof. Douglas Irving, Department of Material Science, Noirth Carolina State University, USA

Handledare: Prof. Levente Vitos