Till innehåll på sidan

Active Memory Processing on Multiple Time-scales in Simulated Cortical Networks with Hebbian Plasticity

Tid: Ti 2018-12-11 kl 13.00

Plats: Kollegiesalen, KTH, Brinellvägen 8, Stockholm

Ämnesområde: Datalogi

Respondent: Florian Fiebig , Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik

Opponent: Associate Professor Tim Vogels, University of Oxford, Oxford, GB

Handledare: Professor Anders Lansner