Till innehåll på sidan

Advanced Gasification of Biomass/Waste for Substitution of Fossil Fuels in Steel Industry Heat Treatment Furnaces

Tid: Ti 2016-09-27 kl 10.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Respondent: R.M. Duleeka Sandamali Gunarathne , Materialvetenskap

Opponent: Prof. Tobias Richards, Energiteknik, Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad, Högskolan i Borås

Handledare: Doc. Weihong Yang