An Empirical Study of the Global Behavior of Structured Overlay Networks as Complex Systems

Tid: Ti 2015-10-20 kl 13.00

Plats: Sal C, Elektrum, KTH-ICT, Kista

Ämnesområde: Informations- och Kommunikationsteknik

Licentiand: Ruma Rani Paul, Programvaruteknik och datorsystem

Granskare: Professor Alberto Montresor, Dipartimento di Ingegneria e Scienza Dell'Informazione, University of Trento, Italy

Huvudhandledare: Docent Vladimir Vlassov