Till innehåll på sidan

Applications of Heterogeneous Multiscale Methods for Multiscale Partial Differential Equations

Tid: Fr 2015-03-06 kl 10.00

Plats: sal D3, Lindstedtsvägen 5, KTH, Stockholm

Ämnesområde: Tillämpad matematik och beräkningsmatematik

Respondent: Doghonay Arjmand , Matematik

Opponent: Professor Marcus Grote, Math Institut, Universität Basel, Basel, Schweiz

Handledare: Professor Olof Runborg