Till innehåll på sidan

Aspects of Modeling Fraud Prevention of Online Financial Services

Tid: Ti 2015-11-24 kl 13.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Planering och beslutsanalys med inriktning mot risk och säkerhet

Respondent: Dan Gorton

Opponent: Professor Simin Nadjm-Tehrani, Linköpings universitet

Handledare: Professor Lars-Göran Mattsson