Aspects of probabalistic serviceability limit state design of dry deep mixing

Tid: On 2015-06-10 kl 13.00

Plats: Sal B1, Brinellvägen 23, KTH

Ämnesområde: Byggvetenskap med inriktning mot jord- och bergmekanik

Respondent: Niclas Bergman

Opponent: Professor Tim Länsivaara, Tampere University of technology, Finland

Handledare: Professor Stefan Larsson