Till innehåll på sidan

Collaboration and competition in firm-internal ideation management

Tid: Fr 2015-09-18 kl 14.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Maskinkonstruktion

Respondent: Magnus Bergendahl , Maskinkonstruktion

Opponent: Prof. Katharina Hölzle, Lehrstuhl innovationsmanagement und Entrepreneurship, Universität Potsdam, Tyskland

Handledare: Prof. Mats Magnusson