Till innehåll på sidan

Computational Weld Mechanics - Towards simplified and cost-effective FE simulations

Tid: Må 2015-06-15 kl 09.00

Plats: sal D3, Lindstedtsvägen 5, KTH, Stockholm

Ämnesområde: Farkostteknik

Respondent: Ayjwat Awais Bhatti , Farkost och flyg

Opponent: Professor Lennart Josefson, Inst för sjöfart och marin teknik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Handledare: Bitr universitetslektor Zuheir Barsoum