Diffusion of dynamic innovations :A case study of residential solar PV systems

Tid: Fr 2015-12-11 kl 14.00

Plats: Sal E2, Lindstedtsvägen 3, KTH

Ämnesområde: Industriell ekonomi och organisation

Respondent: Emrah Karakaya , Industriell ekonomi och organisation

Opponent: Assoc. Proc. Anna Bergek, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI), Linköpings universitet

Handledare: Doc. Cali Nuur