Effective cooperative scheduling of task-parallel applications on multiprogrammed parallelarchitectures

Tid: Må 2015-11-09 kl 09.00

Plats: Rum 301, Elektrum, KTH-ICT, Kista

Ämnesområde: Informations- och Kommunikationsteknik

Respondent: Georgios Varisteas, Programvaruteknik och datorsystem

Granskare: Professor Avi Mendelson, Technion Israel Institute of Technology

Huvudhandledare:  Professor Mats Brorsson