Till innehåll på sidan

Electronic structure studies and method development for complex materials

Tid: Ti 2015-06-09 kl 10.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Materialvetenskap

Respondent: Andreas Östlin , Materialvetenskap

Opponent: Assoc. Prof. László Udvardi, Dept. of Theoretical Physics, University of Technology and Economics, Budapest, Ungern.

Handledare: Prof. Levente Vitos