Essays on behavioural economics and cost overuns

Tid: Må 2015-06-01 kl 13.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Fastighetsekonomi

Respondent: Fredrik Brunes

Opponent: Docent Göran Lindahl, Chalmers tekniska högskola

Handledare: Professor Hans Lind