Hållbara inköpsresor – Stads- och handelsutveckling i samverkan

Tid: Fr 2015-11-20 kl 09.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Planering och beslutsanalys med inriktning mot urbana och regionala studier

Respondent: Mattias Wärnhjelm

Opponent: Professor Lars Westin, Umeå universitet

Handledare: Professor Göran Cars