High dynamic stiffness nanostructured composites for vibration control

Tid: Ti 2015-12-01 kl 10.00

Plats: Brinellsal M311, Brinellvägen 68, KTH

Ämnesområde: Industriell produktion

Respondent: Qilin Fu , Industriell produktion

Opponent: Prof. Per Nylén, Inst. för Ingenjörsvetenskap, Högskolan Väst, Trollhättan

Handledare: Prof. Mihai Nicolescu