Till innehåll på sidan

Inclusion Motion under a Swirl Flow in the Continuous Casting Process and Wire Feeding in the Induction Furnace

Tid: Fr 2015-11-27 kl 10.00

Plats: Sal D3, Lindstedtsvägen 5, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Respondent: Ying Yang , Materialvetenskap

Opponent: Prof. Seppo Louhenkilpi, School of Chemical Technology, Aalto University,

Handledare: Prof. Pär Jönsson