Till innehåll på sidan

Innovation and Productivity A Microdata Analysis

Tid: Fr 2015-03-27 kl 10.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Nationalekonomi

Respondent: Pardis Nabavi Larijani , Industriell ekonomi och organisation

Opponent: Prof. Jacques Mairesse, CREST (Center de Research in Economics ans Statistic) Cedex, Frankrike

Handledare: Prof. Hans Lööf