Till innehåll på sidan

Interpretable, Interaction-Aware Vehicle Trajectory Prediction with Uncertainty

Tid: Fr 2021-02-26 kl 10.00

Plats: F3, Lindstedtsvägen 26, Stockholm (English)

Ämnesområde: Datalogi

Respondent: Joonatan Mänttäri , Robotik, perception och lärande, RPL

Opponent: Professor Michael Felsberg, Linköping University

Handledare: Associate Professor John Folkesson, Robotik, perception och lärande, RPL