Till innehåll på sidan

Investigations of Flow Patterns in Ventilated Rooms Using Particle Image Velocimetry Applications in a Scaled Room with Rapidly Varying Inflow and over a Wall-Mounted Radiator

Tid: On 2015-06-10 kl 10.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH Campus

Ämnesområde: Byggvetenskap med inriktning mot installations- och energisystem

Respondent: Amir Sattari

Opponent: Professor Dirk Müller, RWTH Aachen University, Tyskland

Handledare: Professor Ivo Martinac