Till innehåll på sidan

Life cycle assessment of bridges, model development and case studies

Tid: Må 2015-03-30 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Byggvetenskap med inriktning mot bro -och stålbyggnad

Respondent: Guangli Du

Opponent: Professor Gervásio Helena dos Santos, University of Coimbra, Portugal

Handledare: Professor Raid Karoumi