Till innehåll på sidan

Macroscopic Modeling of Metabolic Reaction Networks and Dynamic Identification of Elementary Flux Modes by Column Generation

Tid: Må 2015-09-21 kl 10.00

Plats: sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH, Stockholm

Ämnesområde: Tillämpad matematik och beräkningsmatematik

Respondent: Hildur Æesa Oddsdóttir , Matematik

Opponent: Professor Bernhard Ø Palsson, Dept of Bioengineering, University of California San Diego, La Jolla, USA

Handledare: Professor Anders Forsgren