Till innehåll på sidan

Microstructure and Inclusion Characteristics in Steels with Ti-oxide and TIN Additions

Tid: On 2015-04-15 kl 12.00

Plats: Sal B2, Brinellvägen 23, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Respondent: Wangzhong Mu , Materialvetenskap

Opponent: Dr. Casper van der Eijk, SINTEF, Trondheim, Norge

Handledare: Prof. Pär Jönsson