Till innehåll på sidan

Models for analysis of young cast and sprayed concrete subjected to impact-type loads

Tid: Ti 2015-06-09 kl 10.00

Plats: Sal D2, Lindstedtsvägen 5, entreplan

Ämnesområde: Byggvetenskap med inriktning mot betongbyggnad

Respondent: Lamis Ahmed

Opponent: Professor emeritus Lennart Elfgren, Luleå tekniska universitet

Handledare: Professor Anders Ansell