Moisture Influence on Structural Behavioural of Pavements: Field and Laboratory Investigations

Tid: Fr 2015-04-10 kl 10.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Transportvetenskap med inriktning mot transportinfrastruktur

Respondent: Farhad Salour

Opponent: Professor Guy Doré, Laval University, Kanada

Handledare: Professor Sigurdur Erlingsson