New opportunities in urban transport data: methodologies and applications

Tid: Fr 2015-12-11 kl 13.00

Plats: Sal L1, Drottning Kristinas Väg 30, KTH

Ämnesområde: Transportvetenskap med inriktning mot transportsystem

Respondent: Masoud Fadaei Oshyani

Opponent: Associate professor Kari Watkins, Georgia Institute of Technology, USA

Handledare: Professor Anders Karlström