Till innehåll på sidan

Non-contact surface wave measuremnets on pavements

Tid: On 2017-03-08 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Byggvetenskap med inriktning mot jord- och bergmekanik

Respondent: Henrik Bjurström

Opponent: Assistant Professor Jinying Zhu, University of Nebraska-Lincoln, Omaha, USA

Handledare: Professor Nils Rydén