On Improvement Of Maintenance Function - A Reference Model And Improvement Methodology

Tid: To 2015-12-03 kl 09.00

Plats: Brinellsal M311, Brinellvägen 68, KTH

Ämnesområde: Industriell produktion

Respondent: Jerzy Mikler , Industriell produktion

Opponent: Prof. Amos H.V.Ng, Institutionen för ingenjörsvetenskap,Högskolan i Skövde

Handledare: Prof. Bengt Lindberg