Till innehåll på sidan

On stability, transition and turbulence in three-dimensional boundary-layer flows

Tid: Må 2015-12-14 kl 10.15

Plats: sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH, Stockholm

Ämnesområde: Teknisk mekanik

Respondent: Seyed Mohammad Hosseini , Mekanik

Opponent: Professor Spencer Sherwin, Dept of Aeronautics, Imperial College, London, England

Handledare: Adj professor Ardeshir Hanifi