Till innehåll på sidan

Peripheral Optics of the Human Eye:Applied Wavefront Analysis

Tid: Fr 2021-01-22 kl 13.00

Plats: Via Zoom https://kth-se.zoom.us/j/67730175907, Stockholm (English)

Ämnesområde: Fysik, Optik och fotonik

Respondent: Dmitry Romashchenko , Biomedicinsk fysik och röntgenfysik

Opponent: Professor Geunyoung Yoon, University of Rochester, New York, USA

Handledare: Universitetslektor Linda Lundström, Biomedicinsk fysik och röntgenfysik, Fysik; Universitetslektor Peter Unsbo, Biomedicinsk fysik och röntgenfysik, Fysik

Abstract

I denna avhandling används vågfrontsanalys för att studera ögats perifera optik med betoning på dess betydelse för utvecklingen av närsynthet (myopi). Syftet är att hitta egenskaper i den perifera bildkvalitén som skulle kunna användas av ögat för att reglera dess tillväxt. Avhandlingsarbetet består av följande delar: • Litteraturgenomgång och analys av populationsdata på det oackommoderade ögats perifera optik över det horisontella synfältet (artikel B). Denna översiktsartikel beskriver en metod för att analysera perifer vågfrontsdata och presentera sammanställd data för olika grupper: (a) populationsmedelvärden, (b) närsynta och (c) rättsynta. • Utveckling av en ny typ av vågfrontssensor med öppet synfält och dubbla kanaler (artikel D). Detta instrument möjliggör tidsupplösta och simultana mätningar av de centrala och perifera vågfrontsfelen i realtid med ett öppet binokulärt synfält. • Undersökning av den optiska kvalitén i närsynta och rättsynta ögon vid olika ackommodationsnivåer (artikel F). Det unika i detta arbete är att ögats ackommodationstillstånd följs i realtid vilket ger utökade möjligheter till noggrann analys av både dynamik och medelvärden hos den centrala och perifera optiska kvalitén. • Användning av vågfrontsanalys för att klargöra optikens betydelse för olika perifera synkvalitéer, så som synskärpa och kontrastkänslighet (artikel A, C, E). Resultaten av dessa studier visar på fördelen med binokulärt synfält och simultana centrala mätningar när perifera aberrationer undersöks vid ackommodation. Den relativa perifera refraktionen blir mer negativ med ökande ackommodation för de närsynta ögonen, medan förändringarna i de rättsynta ögonen är små. Den totala perifera optiska kvalitén var dock likartad för både närsynta och rättsynta och varierade knappt mellan avlägsna och närliggande objekt. Mätningarna indikerar även att ögats ackommodationsnivå inte är den huvudsakliga orsaken till storleken på mikrofluktuationer i ackommodationen. Oberoende av centralt brytningsfel, visade det sig att perifer lågkontrastsyn förbättras med korrektion av monokromatiska aberrationer, men att effekten av kromatiska aberrationer är försumbar. Slutligen visar studierna att multifokala kontaktlinser som utformats för att bromsa närsynthet, MiSight® , försämrar synfunktionen både vad gäller ackommodation och perifer lågkontrastresolution.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-287323