Till innehåll på sidan

Philosophical controversies in the evaluation of medical treatments: With a focus on the evidential roles of randomization and mechanisms in Evidence-Based Medicine

Tid: Fr 2015-03-27 kl 13.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Filosofi

Respondent: Alexander Mebius

Opponent: Professor Julian Reiss, Durham University

Handledare: Professor John Cantwell