Till innehåll på sidan

Predicting the Transport of Escherichia coli to Groundwater

Tid: Må 2015-06-15 kl 14.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Mark- och vattenteknik

Respondent: Emma Engström

Opponent: Docent Nils-Otto Kitterød, The Norwegian Univeristy of Life Sciences (NMBU)

Handledare: Professor Berit Balfors