Till innehåll på sidan

Procurement contracts, innovation and productivity in the contruction sector: Five studies

Tid: On 2015-12-16 kl 15.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Fastigheter och byggande

Respondent: Lena Borg

Opponent: Professor Anne Landin, Lunds tekniska högskola

Handledare: Professor Hans Lind