Railway capacity analysis - Methods for simulation and evaluation of timetables, delays and infrastructure

Tid: Ti 2015-09-22 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Infrastruktur med inriktning mot trafik och logistik

Respondent: Anders Lindfeldt

Opponent: Professor Ullrich Martin, Universität Stuttgart

Handledare: Professor Bo-Lennart Nelldal