Till innehåll på sidan

Railway Open System Tribology

Tid: Fr 2018-04-27 kl 10.00

Plats: Sal Gladan, Brinellvägen 85, KTH

Ämnesområde: Maskinkonstruktion

Respondent: Yezhe Lyu , Maskinkonstruktion

Opponent: Assoc. Prof. Stefano Gialanella, University of Trento, Dept. of Industrial Engineering, Italien

Handledare: Prof. Ulf Olofsson