Road Ecology for Environmental Assessment

Tid: On 2015-11-25 kl 14.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Mark- och vattenteknik

Respondent: Mårten Karlsson

Opponent: Dr Jo Treweek, Treweek Environmental Consultants, UK

Handledare: Professor Berit Brokking Balfors