Robust and Durable Vacuum Insulation Technology for Buildings

Tid: Fr 2015-12-11 kl 13.00

Plats: Sal B3, Brinellvägen 23, KTH

Ämnesområde: Byggvetenskap med inriktning mot byggnadsteknik

Respondent: Peyman Karami

Opponent: Dr Jan Akander, Högskolan i Gävle

Handledare: Professor Folke Björk