Till innehåll på sidan

Simulation of rail traffic - Methods for timetable construction, delay modeling and infrastructure evaluation

Tid: Ti 2015-06-09 kl 10.00

Plats: Sal F2, Lindstedtsvägen 28, Sing Sing, KTH

Ämnesområde: Infrastruktur med inriktning mot trafik och logistik

Respondent: Hans Sipilä

Opponent: Professor Thomas Siefer, TU Braunschweig, Tyskland

Handledare: Professor Bo-Lennart Nelldal