Smart Urban Metabolism - Toward a New Understanding of Causalities in Cities

Tid: On 2015-12-16 kl 14.00

Plats: NY SAL: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Indstriell ekologi

Respondent: Hossein Shahrokni

Opponent: Adjunct professor Anthony Townsend, NYU Rudin center, USA

Handledare: Docent Maria Malmström