Till innehåll på sidan

Spatiality of Multiculturalism

Tid: Fr 2015-06-12 kl 10.00

Plats: Sal E2, Lindstedtsvägen 3, (3 tr), KTH Campus

Ämnesområde: Planering och beslutsanalys med inriktning mot urbana och regionala studier

Respondent: Mohammad Sarraf

Opponent: Professor Mattias Kärrholm, Lunds tekniska högskola

Handledare: Professor Lars Marcus