Synthesis of well arrayed structures with assistance of statistical experimental design

Tid: Fr 2015-09-25 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Respondent: Yajuan Cheng , Materialvetenskap

Opponent: Prof. Gunnar Westin, Institutionen för kemi, Uppsala universitet, Uppsala

Handledare: Prof. Pär Jönsson