Till innehåll på sidan

Thermodynamic analysis of Stirling engine systems. Applications for combined heat and power

Tid: Må 2015-04-13 kl 13.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Energiteknik

Respondent: Joseph Adhemar Araoz Ramos , Energiteknik

Opponent: Prof. Carlos Silva, Dept. of Mechanical Engineering, IST/UTL, MIT Portugal, Portugal

Handledare: Prof. Torsten Fransson