Till innehåll på sidan

Tillblivelser - En trasslig berättelse om design som normkritisk praktik

Tid: Fr 2017-03-10 kl 13.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Maskinkonstruktion

Respondent: Karin Ehrnberger , Maskinkonstruktion

Opponent: Prof. Erling Björgvinsson, Göteborgs universitet, Skolan för Design och konsthantverk (HDK), Göteborg

Handledare: Prof. Sara Ilstedt