Till innehåll på sidan

Time-resolved optical properties of colloidal CdSe-CdS/ZnS core-multishell quantum dots in bioimaging

Tid: Fr 2015-03-27 kl 13.00

Plats: Seminarierum Air, SciLife Lab, Tomtebodavägen 23, Solna

Ämnesområde: Fysik, Biologisk och biomedicinsk

Respondent: Li Li , Fysik

Opponent: Professor Rajeev Ahuja, Avd Fysik och astronomi, Uppsala Universitet, Uppsala

Handledare: Universitetslektor Ying Fu